Mötesplatsen för fritids- och miljöförvaltningar

På konferensen KoM får du som arbetar med konstgräs en överblick över kunskapsläget och verktyg att miljöanpassa dina konstgräsanläggningar.


Ett stort tack till alla deltagare, föredragshållare och utställare som deltog i 2019 års upplaga av KoM!
Här hittar du dokumentation från dagen.


Radio Stockholm om KoM 2019
Här kan du lyssna på Radio Stockholms rapportering från konferensen


Linda-Mari ser fram emot möten och kunskap om miljövänliga konstgräsplaner
Linda-Mari Ericsson är VA- och återvinningsstrateg på Strängnäs kommun och deltar för första gången på KoM. Här kan du läsa om vad hon hoppas ta med sig från konferensen.

”Detta blir min andra arbetsdag efter föräldraledighet och ser fram emot att träffa kollegor som är intresserade av samma frågor som jag. Ser fram emot att höra om problemen med konstgräs och hur man kan lösa dem.”

Är det något föredrag du är särskilt intresserad av och vad hoppas du ta med dig hem från konferensen?
”Jag ser fram emot att höra om hur man kan bygga miljövänliga konstgräsplaner och hoppas få med mig ny kunskap om problemet och hur man kan lösa det.”


Fredrick vill att KoM ska visa vägen
Fredrick Regnell, Ecoloop, är projektledare för KoM och har erfarenhet från ett flertal uppdrag avseende konstgräsplaner och mikroplaster, två av dem kommer han att berätta om i sitt föredrag under konferensen den 10:e april. 

”Då konferensen är slut hoppas jag att få ta med mig känslan av att dagen på ett eller annat sätt har hjälpt deltagarna med någon av de utmaningar som de står inför. För mig är det hela anledningen till att vi genomför KoM.”

 Vad kommer du berätta om?
”Jag kommer berätta om Nacka kommuns och Tyresö kommuns handlingsplaner för att minska spridning av mikroplaster från deras konstgräsplaner.”

Vad är en handlingsplan?
”Naturvårdsverket rekommenderar alla verksamhetsutövare, som ansvarar för underhåll och skötsel av konstgräsplaner, att ta fram en handlingsplan för att minska anläggningens miljöpåverkan. Handlingsplaner kan var utformade på olika sätt, beroende på vilka specifika utmaningar respektive verksamhetsutövare står inför med sina konstgräsanläggningar.”


Programmet klart!
Nu har samtliga föredragshållare bekräftats för konferensen, här hittar du programmet.


Videoklipp från 2018 års konferens
Här hittar du intervjuer med 2018 års föredragshållare: Solnakanalen – Konstgräs och miljö 2018


Kennet ser fram emot möten och inspiration
Kennet Siverling är chef på kultur- och fritidsförvaltningen på Solna stad som arrangerar KoM-konferensen för andra året i rad. Kennet kommer att delta på konferensen, här kan du läsa om vad han hoppas att dagen ska ge.

”Det är svårt att göra rimliga avvägningar kring vad som är ”rätt eller fel” när vi skall besluta om investeringar eller planera för planskötsel, inköp av utrustning eller för den delen hur det fungerar för fotbollen. Jag ser därför fram emot att under konferensen höra erfarenheter och få inspel och kunskap som hjälper oss när vi ska besluta om olika frågor. Dessutom ser jag naturligtvis fram emot att träffa kollegor och leverantörer!”, säger Kennet.

Är det någon föreläsning du är särskilt intresserad av?
”Jag ser nog dagen som en helhet men måste jag välja något så är väl en dröm att ha ett färdigt regelverk att hänvisa till när vi gör upphandlingar så jag är väldigt intresserad av programpunkterna runt dessa frågor.”

Vad hoppas du ta med dig hem från konferensen?
”Jag hoppas att gå därifrån fylld med inspiration och med kunskap om att vi på ett ansvarsfullt sätt klarar att fortsätta utveckla den goda spiral vi är inne i med fler barn och ungdomar som tycker det är kul att vara utomhus och röra på sig på våra fotbollsplaner. Om det på sikt också leder till framgångar för svensk fotboll så är det också kul och inspirerande.”       


Arrangörer KoM 2019 och Konstgräs & miljö 2018 – 
ett samarbete mellan Solna stad, Stockholms fotbollförbund och Ecoloop.