Konferenser

KoM 2019
Arrangerades i Solnahallen i samarbete med Solna stad och Stockholms fotbollförbund. Parallellt med konferensen anordnades en utställning där teknik- och materialleverantörer presenterade sina erfarenheter och lösningar.

Program

Utställning

Dokumentation

Konstgräs och Miljö 2018
Arrangerades i Solnahallen i samarbete med Solna stad och Stockholms fotbollförbund. Parallellt med konferensen anordnades en utställning där teknik- och materialleverantörer presenterade sina erfarenheter och lösningar. 

Videodokumentation: intervjuer med dagens föredragshållare