Program

Program 10 april 2019

Moderator: Mats Johansson, Ecoloop

8:15 Registrering och fika i utställningen

9:00 Välkomna! Peter Edholm, Solna Kultur- och Fritidsnämnd, och Victoria Johansson, ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna

9:10 Varför har vi konstgräsplaner och vilka är alternativen? Lars Ekholmer, Stockholms fotbollförbund

9:30 Så jobbar Norge med konstgräs och miljö Ole Myhrvold, Norges fotbollförbund

9:50 Ny kunskap om granulat från konstgräsplaner Simon Magnusson, Luleå tekniska universitet

10:10 Hur stort är problemet med mikroplast? Anna Kärrman, Örebro universitet

10:30 Fika i utställningen Inleds med kort presentation av utställare

11:10 Så jobbar vi med konstgräs och mikroplaster
           Vad är en handlingsplan: Case Tyresö och Nacka kommun Fredrick Regnell, Ecoloop
           Handlingsplan, granulatfällor och provtagningar Tomas Gahm, Västerås stad
           Danderydsmodellen: Samarbete med föreningar Pierre Nystedt, Danderyds kommun
           Slutsyntes och kommentar Panel

12:30 Lunch i utställningen

13:40 Naturvårdsverkets beställargrupp Pernilla Holgersson, Hifab

13:55 SKL:s beställargrupp: Nationell ramavtalsupphandling Karin Peedu och Henrik Ellung, SKL

14:10 Vi har byggt en miljöanpassad konstgräsplan Charlie Christiansen, Kalmar kommun

14:30 Fika i utställningen

14:50 Vi har anlagt en granulatfri konstgräsplan Thomas Johansson, Värmdö kommun

15:20 Skolplan och Nationalarena: Drift för olika användare Stefan Cårebo, Solna stad

15:30 Åtgärder på kort och lång sikt – Avslutande diskussion Panel

16:00 Avslut